Καμία προοπτική για το λαό από τους σχεδιασμούς κυβέρνησης - κεφαλαίου