Εκδήλωση της ΕΙΝΑ στην Πάτρα, με ομιλητές από το προεδρείο της ΟΕΝΓΕεινα οενγε