Απόφαση Ε.Γ. ΟΕΝΓΕ για τους Επικουρικούς Ιατρούς


Αθήνα 24 Οκτωβρίου 2017

Α.Π: 8279

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Γ ΟΕΝΓΕ

Η επίτροπος του ελεγκτικού συνεδρίου στο νομό Θεσσαλονίκης και το κλιμάκιο προληπτικού ελέγχου δαπανών του Ι τμήματος του Ελεγκτικού συνεδρίου κρίνουν το δικαίωμα στη δουλειά αντισυνταγματικό. Κρίνουν την πληρωμή δεδουλευμένων εφημεριών μη νόμιμη.

Πιο συγκεκριμένα η επίτροπος δε θεώρησε τα εντάλματα πληρωμής δεδουλευμένων εφημεριών τριών μηνών του 2016 συναδέλφων επικουρικών γιατρών στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, επειδή έκρινε ότι η συγκεκριμένη δαπάνη είναι μη νόμιμη.

Με την απόφαση του κλιμακίου του Ι τμήματος του ελεγκτικού συνεδρίου ανοίγει ο ασκός του Αιόλου για τη μη έγκριση της πληρωμής όσων συναδέλφων επικουρικών εργάζονται για περισσότερους από 24 μήνες στην ίδια θέση.

Αφού επικαλείται το Σύνταγμα και το σύνολο των αντεργατικών διατάξεων κάθε είδους, οδηγίες της Ε.Ε., νόμους, προεδρικά διατάγματα καταλήγει ότι είναι αντισυνταγματική η ανανέωση των συμβάσεων οριμένου χρόνου πάνω από 24 μήνες.

Επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά η αθλιότητα των ελαστικών εργασιακών σχέσεων.

Απαιτούμε:

-Την άμεση πληρωμή των δεδουλευμένων εφημεριών. Η κυβέρνηση να δώσει οριστική λύση στο θέμα.

Συνεχίζουμε τον αγώνα πιο δυναμικά, πιο αποφασιστικά.

- Καμία απόλυση συναδέλφου επικουρικού. Κατάργηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων ομηρίας και ανακύκλωσης της ανεργίας.

- Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

- Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με αξιοπρεπείς μισθούς, πλήρη εργασιακά και επιστημονικά δικαιώματα.