Τεράστιες ελλείψεις και σημαντικά προβλήματα στην ασφάλεια και υγιεινή