ΣΕΝΕ: Άδικη δικαστική απόφαση κατά του διορισμού ειδικευόμενου γιατρού


Αθήνα, 18-10-2017

ΘΕΜΑ: Άδικη δικαστική απόφαση κατά του διορισμού ειδικευόμενου γιατρού του νοσοκομείου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σήμερα (18/10) πραγματοποιήθηκε σύσκεψη της σωματειακής επιτροπής ειδικευομένων του σωματείου μας. Τη συζήτηση απασχόλησε - πέρα από τις αλλαγές που προωθούνται στο χρόνο εργασίας, το νέο ιατρικό μισθολόγιο κ.λπ. - και το θέμα της επικείμενης απόλυσης συναδέλφου μετά από δικαστική απόφαση.

Συγκεκριμένα:

ο συνάδελφος ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τοποθετήθηκε για την απόκτηση της ειδικότητας Παθολογίας και ανέλαβε στις 16-10-2014. Στην πορεία, αιτήθηκε αλλαγή ειδικότητας και εγγράφηκε στη λίστα αναμονής της Γαστρεντερολογίας καταθέτοντας και το από 17-8-2016 σχετικό πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης που προαπαιτείται (της Παθολογίας) καθώς ήδη είχε εκπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο.

Ο γιατρός παρέμεινε με παράταση στο νοσοκομείο (στο Παθολογικό Τμήμα) έως ότου εκδόθηκε η Α2δ/ Γ.Π. 77403/7-11-2016 απόφαση του Υπουργείου Υγείας βάσει της οποίας τοποθετήθηκε για την απόκτηση της ειδικότητας της Γαστρεντερολογίας και υπηρετεί στο Γαστρεντερολογικό Τμήμα από 29-12-2016 έως σήμερα.

Κατά της απόφασης διορισμού του προσέφυγε γιατρός εγγεγραμμένη πριν απ’τον αναφερόμενο στη λίστα αναμονής της Γαστρεντερολογίας, η οποία όμως δεν είχε καταθέσει το σχετικό πιστοποιητικό άσκησης στην Παθολογία που προαπαιτείται, όπως σαφώς ορίζεται στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που καθορίζουν τη σειρά διορισμού.

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (ακυρωτικός Σχηματισμός) με την υπ’αριθμ. 2378/ 2017 απόφασή του (επισυνάπτεται) δέχτηκε παραδόξως το σκεπτικό της ειδικευόμενης και ακύρωσε τον διορισμό του συναδέλφου.

Η απόφαση αυτή είναι αναγκαστικά εκτελεστή για τη Διοίκηση (Υπουργείο, Περιφέρεια Αττικής – Τμήμα Ειδικοτήτων) και δεν χωρεί άλλο ένδικο μέσο από την πλευρά της.

Ωστόσο, η υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης πέρα από την καταφανώς άδικη για τον συνάδελφο συνέπεια (απόλυση) που καμιά ευθύνη δεν φέρει για την όλη διαδικασία, θα διαμορφώσει νομολογία η οποία στο εξής θα διέπει τη σειρά τοποθέτησης των προς ειδίκευση γιατρών στα νοσοκομεία. Θα δημιουργηθεί μια οιονεί ονομαστική αντιστοιχία μεταξύ του εγγεγραμμένου γιατρού στη λίστα της Περιφέρειας και του αντίστοιχου στη λίστα υπηρετούντων στο νοσοκομείου με αποτέλεσμα με την οποιαδήποτε καθυστέρηση (λόγω πχ ανάκλησης) να «μπλοκάρει» η σειρά.

Το γεγονός αυτό κατά την εκτίμησή μας θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την ήδη δυσχερή κατάσταση στα νοσοκομεία και ειδικά, σε ειδικότητες που τείνουν να «σβήσουν».

Κατά συνέπεια παρακαλούμε να υιοθετήσετε το αίτημά μας και να οργανωθεί ΑΜΕΣΑ παρέμβαση στο Υπουργείο Υγείας το οποίο κατά την άποψή μας οφείλει να δώσει λύση:

Σε καμιά περίπτωση να μην προχωρήσει σε απόλυση του συναδέλφου που καμιά ευθύνη δεν φέρει.

Σε περίπτωση επίδοσης ανάκλησης διορισμού – απόλυσης άμεσα να προκηρυχθεί απεργιακή κινητοποίηση.