Αντιδράσεις αντιπολίτευσης για την τοποθέτηση ιατρών σε ΜΕΘ