Σύγχρονος τρόπος ζωής και κρίση βλάπτουν την καρδιά