Απροκάλυπτη στήριξη της ΓΣΕΕ στις μεθοδεύσεις υποβάθμισης του ΕΛΙΝΥΑΕ