Πανευρωπαϊκή Καμπάνια για την έκτρωση: Οι γυναίκες αποφασίζουν!