Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής για την ιλαρά