Εργαζόμενοι στον ΟΚΑΝΑ. Συνέντευξη τύπου και κινητοποίηση στο υπ. Υγείας