Προς ΕΙΝΗ. Ενημερωτικό - Διευκρινιστικό Υπόμνημα.


Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου

Ενημερωτικό – Διευκρινιστικό Υπόμνημα

Του Σπυρίδωνος Ντούτση Διευθυντή Ακτινοδιαγνωστικής Γενικού Νοσοκομείου Άρτας.

-------------------

Ενόψει της απάντησης του Διοικητή του Νοσοκομείου Άρτας σχετικά με την «καταγγελία» της ΕΙΝΗ, η οποία αφορά το πρόσωπό μου διευκρινίζω τα ακόλουθα:

Ι. Αναφορικά με το περιστατικό που έλαβε χώρα στις 18/8/2017: Στις 18/8/2017 και περίπου στη 13.00 , οπότε και βρισκόμουν στο Τμήμα Αξονικού Τομογράφου, ως ο μοναδικός γιατρός στο Τμήμα - ενόψει της απουσίας (άδειες λόγω καλοκαιριού) του ειδικευόμενου και των δυο ειδικευμένων ιατρών - πραγματοποιώντας την εξέταση μιας ασθενούς στο γραφείο μου, όπου συνέτασσα τη σχετική γνωμάτευση μετά την εξέτασή της και την ενημέρωνα για την κατάσταση της υγείας της, ο Διοικητής του Νοσοκομείου ήρθε στο γραφείο μου κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μου με την ασθενή και τον υιό της μου έδωσε την εντολή με επιτακτικό ύφος να τον ακολουθήσω αμέσως και να πραγματοποιήσω την εξέταση εξεταζομένου ο οποίος ανέμενε για την πραγματοποίηση υπερήχου - στο τμήμα υπερήχου σαν τακτικό εξωτερικό ραντεβού - καθώς ο εν λόγω ασθενής ισχυριζόταν ότι δεν ήταν σε θέση να αναμείνει άλλο. Ακολούθησα τον κ. Διοικητή και πραγματοποίησα την εξέταση υπό την ένταση της συνοδού του εξεταζομένου και του Διοικητή. Τον εν λόγω ασθενή είχα συναντήσει στον χώρο αναμονής πριν από 1-1.30 ώρα και τον χαιρέτησα λόγω προσωπικής μας γνωριμίας και ήταν ευδιάθετος. Είχε ήδη εξεταστεί από τον παθολόγο περίπου στις 11-11.30 π.μ. αφού το τακτικό παθολογικό ιατρείο ξεκινά στις 10:00 και ήταν 6ος στην σειρά ( η δε μέση διάρκεια εξέτασης είναι τα 15’ ανά εξεταζόμενο). Πραγματοποίησα τον υπέρηχο άνω και κάτω κοιλιάς, διαπιστώνοντας την πολύ καλή κατάσταση του εξεταζομένου, χωρίς να δώσω άλλη έκταση στο θέμα αφού έπρεπε να είμαι συγκεντρωμένος και νηφάλιος κατά την εξέτασή του αλλά και για να μπορέσω να συντάξω και όλες τις υπόλοιπες γνωματεύσεις των εξετασθέντων μιας και είχα επί 3μερο εφημερία. Ωστόσο, ο Διοικητής ισχυρίστηκε ότι όταν ήρθε στο γραφείο μου καθόμουν.

Απορίας άξιον βέβαια το γεγονός ότι ΄΄καθόμουν΄΄ εκείνη την ημέρα κατά την οποία είχαν πραγματοποιηθεί ΣΥΝΟΛΙΚΑ 38 αξονικές σε 20 ασθενείς. Όπως και ανωτέρω ανέφερα όχι μόνο δεν καθόμουν αλλά ενημέρωνα την ασθενή και τον συνοδό για την κατάσταση της υγείας του και συνέτασσα τη σχετική γνωμάτευση.

ΙΙ. Αναφορικά με το ζήτημα της χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνου.

Για ακόμη μια φορά διευκρινίζω ότι σε καμία διάταξη νόμου δεν υπάρχει απαγόρευση χορήγησης του υπολοίπου της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου η οποία έχει διακοπεί (σημειωτέον ότι οι εγκύκλιοι στερούνται εκτελεστότητας). Άλλωστε, το αυτό έχει κριθεί και από σχετικές γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ενδεικτικά 50/2001).

Η δε διακοπή υπενθυμίζω ότι έλαβε χώρα ενόψει της κατεπείγουσας ανάγκης του Νοσοκομείου, αφού συνάδελφος ιατρός του Τμήματος αδυνατούσε για αντικειμενικούς λόγους να παρέχει τις υπηρεσίες της. Σημειωτέον άλλωστε, ότι η εκ μέρους μου στήριξη του Τμήματος είναι δεδομένη αφού και ο ίδιος ο Διοικητής με είχε συγχαρεί πριν λίγο καιρό όταν και παρείχα τις υπηρεσίες μου στο μέγιστο προκειμένου να καλύψω τα κενά του Τμήματος πραγματοποιώντας 13 εφημερίες με 5 αργίες τον μήνα Ιανουάριο 2017.

Του Σπυρίδωνος Ντούτση

Διευθυντή Ακτινοδιαγνωστικής Γενικού Νοσοκομείου Άρτας.