ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ


Αθήνα 12 Οκτωβρίου 2017

Α.Π:8263

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στη συνάδελφο Σωτηράκου Σοφία για την δικαστική περιπέτεια που αφορά στη συμμετοχή της σε συνεδριάσεις του Δ.Σ του Νοσοκομείου με την ιδιότητα της αιρετού εκπροσώπου του ιατρικού προσωπικού το οποίο αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον, σε περίοδο που η συνάδελφος ήταν πρόεδρος του Συλλόγου Γιατρών ΕΣΥ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας.

Είμαστε βέβαιοι ότι η συνάδελφος θα δικαιωθεί.

Η Ε.Γ. της ΟΕΝΓΕ