Μετά το ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ παίρνει και το ΙΑΣΩ η CVC Capital