Κλειδώθηκαν εκτός ΕΟΠΥΥ πολλοί γιατροί και ασθενείς