Αττικόν: Αντιμέτωποι με επισφαλείς συνθήκες εργαζόμενοι και ψυχικά ασθενείς