Φωτογραφική επιλογή καθηγητών καταγγέλει η Σύνοδος Πρυτάνεων