Στα ψυχιατρεία για φαγητό, στέγη και δωρεάν φάρμακα