Ομοσπονδία εργαζομένων στο φάρμακο: Νέα σφαγή στις συντάξεις του ΤΕΑΥΦΕ