Δεμένοι ασθενείς, δαρμένοι νοσηλευτές στα ψυχιατρικά νοσοκομεία που καταρρέουν