Υπάρχει πρόβλημα με την ιλαρά, παραδέχεται ο υπουργός Υγείας