Πολύτιμος ο εμβολιασμός των παιδιών για ένα χειμώνα χωρίς μηνηγγίτιδα β