Δέσμη προτάσεων από τη ΝΔ για τον ιαματικό τουρισμό