Ιπποκράτειο: 33 χρονια μετά ανακάλυψαν παρατυπίες στα πτυχία 3 γιατρών