Καθαριστές/ριες στο Νοσοκομείο Δράμας: Διαδήλωσαν στην Αθήνα