Διαμαρτυρία της Ένωσης Νοσηλευτών στο υπουργείο Υγείας