Χιλιάδες ευάλωτες μητέρες και νεογνά στο πρόγραμμα Μητέρα & Παιδί