Οι εργαζόμενοι στη ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ ελπίζουν και περιμένουν