Ξανθός: Η υγεία προνομιακός χώρος κοινωνικής αναδιανομής