Νοσοκομείο Λευκάδας: Διώξεις, υπολειτουργία και σκοπιμότητες