Η δημόσια Υγεία δεν είναι αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης