Εξεταστική Επιτροπή για την Υγεία: Συνεχίζει με τη διερεύνηση της υπόθεσης ΚΕΕΛΠΝΟ