ΕΙΝΑΠ: Για την κινητοποίηση στο Νοσοκομείο Αττικόν


Αθήνα, 04/10/17

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ μετά από ενημέρωση που είχε από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της Β’ Ψυχιατρικής Κλινικής του νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ θεωρεί ότι με το υπάρχον προσωπικό και τις παρούσες συνθήκες του τμήματος είναι αδύνατη η λειτουργία της κλινικής μετά από απόφαση του Γ.Γ υπουργoύ Υγείας, κ. Γιαννόπουλου, να εντάξει την κλινική στο νέο πρόγραμμα εφημεριών των ψυχιατρικών τμημάτων και κλινικών του λεκανοπέδιου Αττικής διότι:

  • Απαιτείται η στελέχωση της Β’ Ψυχιατρικής Κλινικής με το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό άμεσα, όπως επίσης και με το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό που πρέπει να ενισχυθεί και με άνδρες νοσηλευτές.

  • Απαιτείται επίσης η πρόσληψη επαγγελματιών φυλάκων ασφαλείας και η πιστοποίηση της καταλληλότητας του εργασιακού χώρου για την ασφάλεια των εργαζομένων.

Όπως δηλώνουν οι εργαζόμενοι δε ζητούν την εξαίρεσή τους από τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα εφημεριών στις 05/10/2017, αλλά ζητούν να τηρηθούν οι προϋποθέσεις ασφαλείας που ισχύουν στα πρωτόκολλα των δομών που δέχονται ακούσιες νοσηλείες. Διαφορετικά, θα προχωρήσουν σε αποχή από τα καθήκοντά τους στις 05/10/2017.

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ συμπαραστέκεται στους συναδέλφους της Ψυχιατρικής Κλινικής του νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ και ζητά να επανεξετάσετε το θέμα της Β’ Ψυχιατρικής Κλινικής ώστε να ενταχθεί κανονικά στο νέο πρόγραμμα της γενικής εφημερίας των νοσοκομείων και θα πιέσει προς όλες τις κατευθύνσεις για την επίλυση του σοβαρού αυτού προβλήματος.