Απείλές κατά των μελών της επιτροπής για την υγεία