Συστάσεις από την Περιφέρεια Αττικής για την αντιμετώπιση της ιλαράς