πρεμιέρα μετ' εμποδίων στο νέο σύστημα ιατρικών επισκέψεων