Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών για ιλαρά: Εμβολιασμός των παιδιών στους 12 μήνες