Α.ΞΑΝΘΟΣ: ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ


Ολοκληρώνουμε την ψυχιατρική μεταρρύθμιση

Η επένδυση ειδικά στην Ψυχική υγεία των παιδιών είναι επένδυση στην συνολική υγεία, συνοχή και ευημερία της κοινωνίας, δήλωσε ο υπ. υγείας Α. Ξανθός κατά τον χαιρετισμό του στο 10ο Πανελλήνιο Παιδοψυχιατρικό Συνέδριο. Η παρέμβαση στον φαύλο – κύκλο μεταξύ οικονομικής κρίσης, φτωχοποίησης και ψυχικής υγείας, αποτελεί κρίσιμη πολιτική προτεραιότητα για τη χώρα μας. Η προστασία των ατόμων υψηλού κινδύνου, η δραστική αντιμετώπιση των κοινωνικών προσδιοριστών της ψυχικής νόσου, η προάσπιση του κοινωνικού κράτους και η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών ψυχικής υγείας, είναι οι άξονες αυτής της παρέμβασης, τόνισε. αναφερόμενος στις προτεραιότητες του πολιτικού σχεδίου για την Ψυχική υγεία, επισήμανε τη διοικητική μεταρρύθμιση του Συστήματος, τη στοχευμένη ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των υπαρχουσών δομών ψυχικής υγείας, τη συνεργασία με το υπουργείο εργασίας - κοινωνικής αλληλεγγύης με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών για την ολοκλήρωση της αποασυλοποίησης και την ολιστική αντιμετώπιση όλων των πασχόντων που διαβιούν σε ασυλικά περιβάλλοντα. επίσης ο κ. Ξανθός αναφέρθηκε στην ανάπτυξη νέων δημόσιων δομών κοινοτικής και πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας, αλλά και τη δικτύωση τους με τις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αλλά και τον εξορθολογισμό στο χώρο της ειδικής αγωγής , με βάση τις προτάσεις της ομάδας εργασίας που συνέστησε το υπουργείο υγείας.