ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ με τους ασθενείς στη μάζη κατά του καρκίνου