Ο Βορίδης υπέγραψε τα 1500 ευρώ γνωρίζοντας ότι διαφωνούν οι υπηρεσίες