Μπαλάκι ανάμεσα σε εργολάβους, ανεργία και παράταση της ομηρίας