Κλέβουν την περιουσία μας από το νοσοκομείο Ζακύνθου