ΤΟ ΣΤΕ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ


Απολύτως νόμιμες οι ενέργειες του υπ.Υγείας

Το ΣτΕ έκρινε ότι οι αποφάσεις του υπ. Υγείας για πρόωρη λήξης της θητείας του κ. αθανάσιου Γιαννόπουλου και του κ. δημήτριου Μπίτα από το διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΕΛΠΝΟ είναι απολύτως νόμιμες, καθώς: Α) υπήρξε πλημμελής άσκηση καθηκόντων του μεν πρώτου κ. Γιαννόπουλου ως Προέδρου του ΔΣ του ΚεεΛΠΝΟ και του δεύτερου κ. Μπίτα ως μέλους του ΔΣ, που συνίσταται στην απουσία διασφάλισης της ομαλής διεξαγωγής των ελέγχων των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. Β) Λόγω της προαναφερόμενης πλημμελούς συμπεριφοράς, εκκρεμούσε η χορήγηση εγγράφων για την διενέργεια του διαχειριστικού ελέγχου από το ΣευυΠ, όπως ιδίως η χορήγηση βασικών στοιχείων σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της ταμειακής διαχείρισης του φορέα και την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούσε. Γ) Η πλημμελής αυτή συμπεριφορά οδήγησε τον Γενικό επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης στην συγκρότηση μικτού κλιμακίου ελέγχου για την κατάσχεση των στοιχείων που δεν είχαν διαβιβασθεί από το αρμόδιο τμήμα Οικονομικής διαχείρισης του ΚεεΛΠΝΟ. Δ) Η παύση της θητείας και η αντικατάστασή τους έγινε σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοικήσεως και της καλής πίστης. Ε) δεν προκύπτει ότι η αντικατάσταση των κ.κ. Γιαννόπουλου και Μπίτα έγινε σκοπίμως από τον αναπληρωτή υπουργό υγείας κ. Πολάκη, επειδή αρνήθηκε να εκτελέσει τις εντολές του αναπληρωτή για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού του ΚΕΕΛΠΝΟ και συνεπώς ουδεμία κατάχρηση εξουσίας υπήρξε.