Ο Δήμος Θήρας χρωστά σίτιση και στέγαση στους γιατρούς του νοσοκομείου