Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ: ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ


Μεταξύ των χωρών-μελών της Ε.Ε.

Τις απαράδεκτες ανισότητες στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και την επιβίωση μεταξύ των χωρών της ΕΕ, κατήγγειλε η Καίτη Αποστολίδου, πρόεδρος της ΕΛΛΟΚ, στην ομιλία της στο συνέδριο για τις Πολιτικές του Καρκίνου. Όπως ανέφερε, ο καρκίνος είναι κοινωνικό- οικονομικό πρόβλημα, όχι απλά και μόνον πρόβλημα δημόσιας υγείας. Τα συστήματα υγείας δεν παρέχουν την άριστη υγειονομική περίθαλψη με τους πόρους που διαθέτουν. Μια δυνητική λύση είναι η αποεπένδυση δηλ. η παρακράτηση πόρων υγείας από οποιεσδήποτε πρακτικές, διαδικασίες, τεχνολογίες ή φάρμακα τομέα υγείας που εκτιμάται ότι προσφέρουν μικρό ή κανένα όφελος για το κόστος τους, και έτσι δεν συνιστούν αποτελεσματική κατανομή πόρων υγείας. Η αποεπένδυση είναι και μια μέθοδος μέτρησης των θεραπειών που έχουν καταστεί παρωχημένες/μη αποτελεσματικές και πρέπει να αντικατασταθούν ή να μην χρησιμοποιούνται πλέον. Ο Τελικός Στόχος είναι η εξοικονόμηση πόρων και η αποφυγή βλάβης των ασθενών. Τόνισε ότι οι αποφάσεις σχετικά με την αποεπένδυση πρέπει να είναι διεπιστημονικές και να συμπεριλαμβάνουν τις απόψεις των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας, όχι μόνο των οικονομολόγων. Σε κάθε περίπτωση όμως η ΗΤΑ παραμένει το βασικό εργαλείο για την αξιολόγηση των θεραπειών.