Καρδίτσα: Συλλαλητήριο για την Υγεόα στις 27 Σεπτέμβρη