Α. Ξανθός: Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σημαίνει ισότητα