top of page

ΕΝΙΖ Για το διορισμό Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας


ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΕΝΙΖ) ΖΑΚΥΝΘΟΣ 13/9/17 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σχετικά με την πρόσφατη απόφαση της Διοίκησης – 6ης ΥΠΕ για διορισμό του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας στο Νοσοκομείο Ζακύνθου σημειώνουμε τα ακόλουθα: ·Ο ρόλος του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας είναι σημαντικός καθώς καλείτε να γνωρίζει αλλά και να οργανώνει την λειτουργία των ιατρικών πράξεων σε μια συνεχή συνεργασία της Ιατρικής κοινότητας με την Διοίκηση του νοσοκομείου, την πολιτεία και περαιτέρω με την ίδια την κοινωνία. Πρόκειται για έναν ρόλο ενός απόλυτα ενεργού ως προς όλες τις υποχρεώσεις του γιατρού, που στέκεται ίσος ανάμεσα σε ίσους συναδέλφους του με την ευθύνη να γεφυρώνει τις διαφορές μεταξύ τους αλλά και αυτών και με τη Διοίκηση. ·Έπειτα από τη λήξη της θητείας του κάθε Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, η Διοίκηση του κάθε νοσοκομείου συγκαλεί το Επιστημονικό συμβούλιο προκειμένου να αξιολογήσει τα προσόντα, τις δυνατότητες αλλά και την ίδια την προσωπικότητα (με τις ιδιαιτερότητες της) των υποψηφίων, και να καταλήξει στην βαθμολόγηση –ιεράρχησή τους για την συγκεκριμένη θέση. Είναι βέβαια γεγονός ότι η απόφαση τελικά λαμβάνεται από την Υγειονομική περιφέρεια, όμως αυτό που διασφαλίζει την δημοκρατική διαδικασία και τον σεβασμό της άποψης της Επιστημονικής κοινότητας του Νοσοκομείου, είναι ότι η πολιτική – διοικητική επιλογή γίνεται (σύμφωνα με το νόμο) ανάμεσα από τους τρεις πρώτους (στην αξιολόγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου) γιατρούς. Ούτε και έχει στο παρελθόν συμβεί να παρακάμπτεται για οποιονδήποτε λόγο αυτός ο περιορισμός που ξεκάθαρα προβλέπεται από τον ισχύοντα νόμο. Αυτό το νόημα έχει και η συγκεκριμένη διαδικασία στη οποία λαμβάνεται υπόψη τόσο η γνώμη της Επιστημονικής κοινότητας του Νοσοκομείου όσο και η πολιτική επιλογή της Διοίκησης πάντα όμως από περιορισμένο αριθμό επιλογών (τρεις στο αριθμό) που έχει η τελευταία. Η παραπάνω επιλογή της ΥΠΕ για Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας με τον συγκεκριμένο τρόπο, πυροδοτεί ευθύς εξ αρχής εντάσεις, παράπονα και έριδες μεταξύ των συναδέλφων γιατρών που βλέπουν για πρώτη φορά παρέμβαση τέτοιου μεγέθους στα θεσμοθετημένα όργανα του Νοσοκομείου. ·Συγκεκριμένα και στο Νοσοκομείο μας από 16/8/2017 συνεδρίασε το Επιστημονικό Συμβούλιο προκειμένου για την αξιολόγηση των υποψηφίων για την θέση του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας κα κατέληξε με απόλυτα Δημοκρατική διαδικασία (για την οποία κανένα από τα μέλη δεν είχε αντιρρήσεις) σε συγκεκριμένη τριάδα γιατρών ανάμεσα από τους οποίους θα καλούνταν να επιλέξει η Διοίκηση - ΥΠΕ με την ευχή μάλιστα να επέλεγε τον πρώτο. Η επιλογή που έγινε όμως από την Υγειονομική περιφέρεια, ξεπέρασε τα Επιστημονικά κριτήρια, αντιπαρήλθε την δημοκρατική διαδικασία και τα όσα προβλέπει ο νόμος, έθεσε στο περιθώριο ζητήματα δεοντολογίας και συναδελφικότητας, και κινήθηκε με απόλυτα πολιτικά κριτήρια προκρίνοντας τον κ. Στραβοπόδη που σημειωτέον ήταν τέταρτος στη σειρά και εκτός της τριάδας που προβλέπει ο νόμος. Δικαιολογία; Η Διοίκηση θεώρησε την συνεδρίαση του Επιστημονικού Συμβουλίου ως μη γινομένη!!! Ο λόγος; Δεν παρευρίσκονταν το 9ο μέλος του Ε.Σ που αντιπροσωπεύει τους ειδικευόμενους γιατρούς καθότι έχει αποχωρήσει του Νοσοκομείου. Εξάλλου η απόφαση για σύγκλειση του Ε.Σ και αξιολόγηση των υποψηφίων, ήταν της Διοίκησης ενώ ήταν ενήμερη για την παραπάνω απουσία. Σε κάθε περίπτωση το Ε.Σ τελούσε σε απαρτία. ·Επειδή τον παραπάνω γιατρό κ. Στραβοπόδη, μέλος της ΕΝΙΖ θεωρούμε ότι δεν τον τιμάει καθόλου (ούτε και δικαιώνει τις προσπάθειές του στο παρελθόν να στηρίξει την καρδιολογική κλινική) η απόφαση της Διοικούσας αρχής να είναι -ο συγκεκριμένος- με αυτό τον αντιδημοκρατικό, αντισυναδελφικό και αυθαίρετο τρόπο…Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας. ·Επειδή θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο ίδιος ουδεμία σχέση έχει με την συγκεκριμένη αυθαίρετη απόφαση. ·Επειδή σεβαστήκαμε την ανάγκη του από 2 περίπου ετών να μην εφημερεύει (αν και είναι ο μοναδικός γιατρός για το οποίο ισχύει κάτι τέτοιο στο νοσοκομείο μας), χωρίς όμως να γνωρίζουμε αν συνεχίζει να υφίσταται ο λόγος της μη εφημέρευσης και μέχρι πότε θα ισχύει κάτι τέτοιο. ·Επειδή σε κάθε περίπτωση τα αυξημένα καθήκοντα του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας σε συνδυασμό με εκείνα του Διευθυντή κλινικής σε καθημερινή μάλιστα βάση, θα αποτελούσαν σημαντική επιβάρυνση του συνολικού φορτίου που θα επωμίζεται ο κος Στραβοπόδης πάντα σε σχέση με το λόγο της μη διενέργειας εφημεριών από πλευράς του. ·Επειδή όπως και παλαιότερα που η ΕΝΙΖ στήριξε όχι μόνο στα λόγια αλλά και εμπράκτως την καρδιολογική αλλά και τον ίδιο το συνάδελφο προσωπικά, συμβάλλοντας στην περαιτέρω στελέχωση της κλινικής με γιατρούς. Έτσι και σήμερα αναγνωρίζοντας μάλιστα πρώτα την συναδελφική αλλά και την δημοκρατική και τη συνδικαλιστική ευαισθησία του κου Στραβοπόδη, τον καλούμε να μην αποδεχθεί την συγκεκριμένη θέση με τον τρόπο που έγινε η επιλογή, αλλά να καταγγείλει τη διαβλητή διαδικασία και τα υπόγεια πολιτικά παιχνίδια που μόνο να τον χρησιμοποιήσουν ορέγονται απέναντι μάλιστα στους ίδιους τους συναδέλφους του. Καλούμε τέλος την ΥΠΕ, αν πράγματι θεωρεί ότι το μείζον πρόβλημα ήταν η απουσία του ειδικευομένου γιατρού από το ΕΣ, να προκαλέσει νέα συνεδρίαση του Επιστημονικού συμβουλίου, με παρόν τον εκπρόσωπο των ειδικευομένων που πρόσφατα εξελέγη, προκειμένου να αξιολογήσει εκ νέου τους υποψηφίους και η ΥΠΕ να επιλέξει ανάμεσα στους τρεις πρώτους όπως με σαφήνεια ορίζει ο νόμος.bottom of page