Το ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ παρουσίασε τη νευροχειρουργική κλινική του