Μ. Κυριακοπούλου: Να αξιοποιηθεί το 409 Νοσοκομείο Πατρών